Innlevering

Bilen leveres rengjort, uten feil og mangler hvis annet ikke er avtalt.
Ved innlevering skal det overleveres:
– Vognkort del II
– Alle nøkler
– Komplette dekk og felger

Kjøp / oppgjør

Kjøpesum overføres til selges konto ved innlevering.

Forsikring

Bilen holdes forsikret av selger inntil overtakelse har funnet sted.

Heftelser / gjeld

Ved økonomiske heftelser, skal dette innløses av kjøper (bilbutikk) ovenfor panthaver, mellomværende vil overføres til selgers konto.

Annet

TrygtSalg.com forbeholder seg retten til å avvise kjøp av biler som ikke er aktuelle i vårt varesortiment.